03.20.17

Hartsroeringe

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 4:26 pm by Administrator

Vanoggend trek my hart met ‘n punt na die lieflikhede wat in my moedertaal, Afrikaans, wegkruip. Watter ander taal as jou moedertaal kan uitdruk wat in die diepste hartsgeheimenisse gesluier lê, behalwe die tale van die Gees van God….! En hoe min besef ons wat in die geestesrealms ontplof wanneer ons ons harte voor die Allerhoogste uitstort in die diepste onuitspreeklike sugtinge van die Geestestale. En hoeveel te meer wanneer ons die soetste klanke van die Gees laat hoor in uitbundige lofsange aan ons Maker!
My hart sing in jubeling en diepe ootmoed oor die grootsheid van Sy Heerlikheid wat in Christus Jesus vir ons alles gegee het wat die lewe en godsvrug voortbring!

My siel smag na die Here en na die geheimenisse van Sy persoon in die lig van Sy aangesig!

09.15.16

My Roemtaal!

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 3:20 pm by Administrator

Vanoggend sing my hart in ‘n nuutheid die blydskapskoor saam met die wolk van getuies dat Christus my lewe is, en myne aan Hom behoort – uitgeruil op Golgotha en opgestaan in oorwinninglewe in Hom! Voortdurend. Sonder val en opstaan, maar gevestig in Sy liefde met al my wortels diep ingeplant in die stroom van Sy lewe. En wat ek ookal mag teëkom, Sy genade is genoeg vir my – in Sy rus.

Vir diegene wat deur diep waters gaan, laat die lewe van Christus deur jou sing en weet dat Hy jou nooit begewe of verlaat nie en dat Sy genade vir jou genoeg is.  Onthou Lofprysinge breek die tronkdeure oop!

 

1. BLYE VERSEEKRING, JESUS IS MYN,
O, WATTER VREUGDE, HEERLIK EN REIN!
WEDERGEBORE, REIN DEUR SY BLOED,
SMAAK EK SY VREDE IN MY GEMOED.

KOOR:
DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED,
LOF WAT EK JESUS EWIG SAL BIED.
DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED,
LOF WAT EK JESUS EWIG SAL BIED

2. VOLLE BERUSTING, HOE SWAAR MY LOT,
HEIL’GE VERRUKKING, BLYE GENOT;
ENG’LE WAT HERWAARTS BOODSKAPPE DRA,
TYDINGS VAN LIEFDE EN VRYE GENA.

3. VOLLE VERSEEKRING, VREDE EN RUS.
HEERLIK VAN JESUS LIEFDE BEWUS;
MET MY GELOOFSOOG OPWAARTS GEHOU,
RUS EK IN JESUS LIEFDE EN TROU.

10.24.09

‘n Nuwe Dag

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 3:42 pm by

Die dag ontwaak in skone openbaring van Sy Wysheidsglorie.  Die warmte van die son laat die vog vanaf die water opstyg in windlose missluiers en die water reflekteer elke stammetjie en blaartjie in die morelig. Hadedas vlieg skellend verby, terwyl goudgeel vinke kwetterend baljaar in die riete terwyl hulle nesbou. Duifies hef hul lofliedere antifonies op in ‘n koor wat vrede oor my laat sak soos ‘n kleed
‘n Ligte briesie roer die populierblare in ‘n fees van hul eie, asof hulle hande klap  oor die ontwaking van ‘n nuwe dag.  Visse speel onder die oppervalk en elke nou en dan bars die waterspieel in konsentriese sirkels wat die rietrefleksies laat skuinslê in ‘n waterdans.  Dis ‘n simfonie van lof aan ons Skepper en Sy hele skepping neem daaraan deel.  Hoe kan ek anders as om in te val by die orkes en my hele wese in lof aan Hom te bied!  Al die Heerlikheid en die Eer en die Lof en die Krag is Syne – my Here en my God!

Vader God se vleuels omvou alles en Sy ewige arms bied my ‘n fees van Wysheidskennis aan soos goue appels op ‘n silwer skinkbord.

Ek word bewus van die oorkoepelende vleuels van onse Vader and die Heilige Gees wat broei oor ons, altwee se enige doel om ons aan ons die Seun te openbaar dat ons Hom sal ken in al Sy Heerlikheid.

06.19.08

SPREEK LEWE!

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 7:04 pm by

Elke keer as jy jou mond oopmaak en die Woord van God spreek in geloof, stel jy kreatiewe krag vry. Jy skep ‘n atmosfeer vir deurbreking van Sy Heerlikheid!
Pro 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

06.05.08

Is jy ‘n wagter op die “uitkykpos”?

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 9:05 pm by

Wanneer ek so ‘n pier sien, dan laat dit my altyd dink aan bidders op die hoë plekke waar hulle kan sien tot op die horison. Die vraag is of ek op my bidplek is om te kan “sien” wat die Here “sê” (Habakkuk 2).

Laat ons ons plekke voortdurend beman en ons ore spits en die Here vra om ons verligte oë van ons verstand te gee om te kan sien met die oë van ‘n siener, sodat ons weer kan verder bid!

05.31.08

DIE TEENWOORDIGHEID VAN DIE HERE

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 2:52 pm by

Mense, is ons nie bevoorreg om die Here te kan dien nie! Ek soek niks anders as Sy teenwoordighed nie! Gister, terwyl ek sommer net vir Hom sing, toe kom die ou Kerkkoraal in my hart op oor Ps. 147 met sommer ‘n vars, nuwe impak:
“Laat voor die Heer ‘n lofsang rys
Hoe goed is dit om God te prys
Hoe lieflik om U lof te sing
Die lof wat ons aan U moet bring.”

As iemand nog versies kan byvoeg, sal ek dit waardeer…!

Ons taal is darem so besonders innig, eie en uniek aan ons harte, ons grootword, ons mense en ons land. Ek sal my moedertaal altyd koester in my hart en veral my Bybel in Afrikaans!

05.29.08

His Covering Love

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog, Just Thoughts at 2:59 pm by

What greater security could we have than knowing the Love of His covering wings over us as we abide in His Presence, and then looking at all the promises in Ps. 91!

Die Here is goed en Sy goedheid duur tot in ewigheid! Daar onder Sy vleuels van beskerming is die plek van veiligheid, vrede en rus. Dis die beste plek waar jy jou lewe kan spandeer en jou verlustig in Sy beloftes.