Eph 5:19 “Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,
Eph 5:20 terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus”.

Verloor jouself in aanbidding voor die aangesig van die Here en laat jou hart uitspruit in oorgawe om Hom kreatief te loof met jou eie, persoonlike NUWE LIED!

(Psa 96:1) Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse aarde!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *