06.19.08

Kreatiewe Liedere

Posted in Creative Expression, Elsabe's Blog at 7:26 pm by

Eph 5:19 “Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,
Eph 5:20 terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus”.

Verloor jouself in aanbidding voor die aangesig van die Here en laat jou hart uitspruit in oorgawe om Hom kreatief te loof met jou eie, persoonlike NUWE LIED!

(Psa 96:1) Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse aarde!

SPREEK LEWE!

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 7:04 pm by

Elke keer as jy jou mond oopmaak en die Woord van God spreek in geloof, stel jy kreatiewe krag vry. Jy skep ‘n atmosfeer vir deurbreking van Sy Heerlikheid!
Pro 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

06.15.08

What are you bearing in your consciousness?

Posted in Elsabe's Blog at 12:36 am by

WHAT ARE YOU BEARING IN YOUR CONSCIOUSNESS concerning your relevant situation? Notice your submodalities, you strategies, what your beliefs are and what your values are.

You may say something with you intellect, even make a faith confession intellectually, but bear something else in your heart. That again is double-mindedness. Get fully persuaded in your heart that God’s Word is true, then receive it in your heart, speak it forth by faith declaration and it surely will come to pass.

06.05.08

Is jy ‘n wagter op die “uitkykpos”?

Posted in Afrikaanse Gedagtes, Elsabe's Blog at 9:05 pm by

Wanneer ek so ‘n pier sien, dan laat dit my altyd dink aan bidders op die hoë plekke waar hulle kan sien tot op die horison. Die vraag is of ek op my bidplek is om te kan “sien” wat die Here “sê” (Habakkuk 2).

Laat ons ons plekke voortdurend beman en ons ore spits en die Here vra om ons verligte oë van ons verstand te gee om te kan sien met die oë van ‘n siener, sodat ons weer kan verder bid!

BENDING OUR KNEES BEFORE GOD

Posted in Elsabe's Blog at 6:05 pm by

Prayer is still our 911 connection to God. From where comes our help other than from Him, the Creator of the universe? God is looking for worshippers and when we truly worship Him alone, we will bow our knees and prostate ourselves before Him in total dependence and trust, putting our hope in Him to show mercy to us in time of need.

Perilous times are ahead of us, and now is the time to cultivate a prayer life in intimate relationship with our the God-head, Father, Son and Holy Spirit.

Psa 121:1 I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
Psa 121:2 My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.
Psa 121:3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Psa 121:4 Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
Psa 121:5 The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
Psa 121:6 The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
Psa 121:7 The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
Psa 121:8 The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.