What are you bearing in your consciousness?

WHAT ARE YOU BEARING IN YOUR CONSCIOUSNESS concerning your relevant situation? Notice your submodalities, you strategies, what your beliefs are and what your values are. You may say something with you intellect, even make a faith confession intellectually, but bear something else in your heart. That again is double-mindedness. Get fully persuaded in your heartContinue reading What are you bearing in your consciousness?

Is jy ‘n wagter op die “uitkykpos”?

Wanneer ek so ‘n pier sien, dan laat dit my altyd dink aan bidders op die hoë plekke waar hulle kan sien tot op die horison. Die vraag is of ek op my bidplek is om te kan “sien” wat die Here “sê” (Habakkuk 2). Laat ons ons plekke voortdurend beman en ons ore spitsContinue reading Is jy ‘n wagter op die “uitkykpos”?